Selecteer een pagina

Vantage Explore

 

Veel bedrijven en organisaties moeten zich staande houden in onzekere en snel veranderende omstandigheden. De werkomgeving is daardoor meer onderhevig aan druk en spanningen. Van leidinggevenden wordt verwacht het maximale uit de organisatie te halen en de gewenste resultaten te realiseren. Situaties die er niet zelden toe leiden dat werknemers zich niet fair behandeld voelen. De vergelijking met een uitgeknepen citroen wordt soms geuit. In zo’n situatie ligt het gevaar op de loer dat samenwerking stagneert en conflicten zich ontwikkelen of zelfs zodanig escaleren dat de organisatie en de medewerkers worden beschadigd. De druk binnen een organisatie, economische onzekerheid of persoonlijke omstandigheden kunnen ook tot gevolg hebben dat juist de tegenstellingen niet meer worden gezocht. Dat kansen worden gemist omdat vanuit angst en onzekerheid medewerkers hun mond houden. Het risico bestaat dat de doelstellingen van medewerkers en de organisatie niet meer in de pas lopen. Uw effectiviteit en efficiency als organisatie komen in gevaar. Vantage Explore is er voor alle niveau’s in de organisatie.

Niet functionerende teams gaan ten kosten van uw succes

Uit onderzoek door Bain&Co blijkt dat een falende groepsdynamiek een grote impact heeft op de besluit- vorming en uitvoering van besluiten binnen organisa- ties en daarmee ook op de kans om onderscheidend te zijn.

Hoe zit dat in uw organisatie?

Bijna de helft van de werknemers(45procent) is bang dat als stress bij zijn of haar leidinggevende ter sprake wordt gebracht, het beeld wordt opgeroepen dat diegene z’n werk niet aankan, zo blijkt uit cijfers van het Ministerie van SoZaWe.

Wist u dat:

6% van de beroeps bevolking krijgt jaarlijks te maken met een conflict op de werkvloer (Bron: WODC van het Ministerie van Veiligheid en Justitie).

 

Tja, dat is een kostbare zaak

Onderzoek toont aan dat conflicten op de werkvloer veel geld kosten in Nederland. En het zijn niet alleen de directe kosten (die 30.000 per arbeidsconflict zijn) maar ook de indirecte kosten, zoals verstoorde klantrelaties, verlies aan creativiteit en innovatie of verlies van de positie op de arbeidsmarkt, die zorgen voor een schade van miljarden euro’s.

Individu

Voor iedereen die te maken heeft met conflict(en) of conflictgevoelige situaties (managers, medewerkers klantenservice, ambtenaren); via inzicht in het eigen gedrag worden oplossingen gevonden voor toekomstige situaties en komt men steviger in de schoenen te staan.

Teams

Voor teams die onderling verdeeld zijn, niet de gehaalde doelen realiseren of waar bijvoorbeeld een bovenmatig hoog verzuim zichtbaar is. Patronen worden blootgelegd, onderliggende oorzaken in kaart gebracht.

Organisaties

Onderzoek waar u staat ten opzichte van uw doelstellingen voor interne (of externe) samenwerking. Wilt u de oorzaak van onderlinge problemen boven water halen en aanpakken. Wilt u weten welke risicofactoren er geïdentificeerd kunnen worden bij een samenvoeging van onderdelen.

In vijf stappen naar succes

Het definiëren van de aandachtsgebieden – individuen, teams, afdelingen of business units welke niet conform verwachting presteren door onderlinge problemen of conflicten. In deze stap wordt beschreven wat u wilt verbeteren en welke standaarden u wilt hanteren.

In deze fase worden de strategieën en stijlen die mensen toepassen in samenwerkingssituaties in kaart gebracht. Hierbij maken wij onder andere gebruik van wetenschappelijk gevalideerde instrumenten zoals de Vantage Conflict Coping Styles Inventory©. Er ontstaat een eerste beeld bijvoorbeeld waarom huidige patronen (zijn) ontstaan, wat de door u gewenste verandering in de weg staat of waarom de ideeënstroom van uw creatieve afdeling opdroogt.

Op grond van de bevindingen uit de voorgaande stap evalueren wij hoe effectief uw mensen omgaan met conflicten en samenwerkingsproblemen in vergelijking met andere organisaties of interne doelen en richtlijnen zoals door u geformuleerd.

Ontwikkel en implementeer verbeterplannen om de door u geformuleerde doelstellingen te realiseren bijvoorbeeld met behulp van de daartoe geëigende Vantage tools zoals coaching, mediation, workshops of andere maatwerkoplossingen en trainingen.

Formuleer mijlpalen en meet regelmatig de voortgang in samenhang met andere indicatoren voor het succes van uw medewerker, team of organisatieonderdeel.

Met de Vantage Explore aanpak naar concreet resultaat

Meer kans op succes

Verbetering van de slagkracht van uw organisatie en veerkracht van uw mensen door te richten op essentiële vaardig- heden en gedragingen die samenhangen met het effectief aanpakken van samenwerkingsproblemen en conflicten.

Behoud van kennis en ideeen

Kennis, vaardigheden en ideeën gaan niet verloren en worden maximaal benut doordat er een meer open cultuur ontstaat waarin medewerkers zich prettiger en meer gestimuleerd voelen.

Lagere kosten

Verlagen van de kosten van arbeidsgeschillen, ziekteverzuim als gevolg van conflicten, klachtenprocedures of andere zaken die verband houden met het niet adequaat adresseren van situaties van tegengestelde belangen.

Verandering kan vandaag beginnen

Verken samen met ons hoe Vantag Explore uw organisatie kan verbeteren